Dansk Institut for Psykoterapi og Uddannelse

Hjemmeside DIPU.dk (hjemmeside siden 2005) 
Adresse 2100 København Ø
Hvilken slags uddannelse kropsterapi, gestaltterapi
Målgruppe Voksne mennesker med lyst til og behov for selvudvikling.
Optagelseskriterier Optagelseskrav
"Du skal sende ansøgningsskemaet og have en samtale med terapeuterne. Du skal være mindst 25 år og have gennemgået et års træningsforløb hos os eller på et tilsvarende institut. Hvis du har arbejdet med mennesker, er det også med til at kvalificere dig. Du bør samtidig være opmærksom på Psykoterapeut Foreningens krav til grunduddannelse."
Introduktionsmøder se hjemmesiden. Da jeg kiggede 31. maj. 2009, var datoerne forældede.
Varighed år 4 år
Dage/moduler pr. år 6 moduler a 4 dage
Teoretisk fundament Vores faglige grundlag er baseret på to psykoterapeutiske retninger:

Gestaltterapi
Gestaltterapien tager udgangspunkt i eksistensen, vores livsgivne vilkår. Her lægger vi vægt på hel og fuld tilstedeværelse i nuet, opmærksomhed på egne, nuværende behov, samt ansvar for os selv og medansvarlighed for de mennesker og de sammenhænge, vi er i kontakt med.

Vi erkender, at livet hele tiden påbyder os at træffe valg – eller fravalg – og vi må tage vores eget personlige ansvar for de valg, vi træffer.

Kroppsykoterapi
Kroppsykoterapiens udgangspunkt er mennesket som en organisme, som er i konstant psykisk, biologisk, social og kemisk proces, og hvor vi arbejder for at opløse det, der kaldes kroppens og psykens pansringer.

Krop og psyke skal løbende finde harmoni i deres egen rytme – i en gensidig udvekslende proces. Målet er at opnå en sammenhængende helhed, hvor krop og psyke kompletterer hinanden, så vi kan fremtræde som hele mennesker.

Pris pr. år 30.000  
Pris kost og logi pr dag ved evt. internat 700
Hvor foregår uddannelsen Hornsherred Sjælland og Sydfyn
min. - max. deltagerantal 16
Underviserne og deres terapeutiske uddannelse 3 terapeuter, som er indehavere af instituttet. Vi er gennemgående i alle 4 år. Derudover benyttes gæstelærere. Alle 3 terapeuter er uddannet fra D.I.G.

Se hjemmesiden for yderligere info.

Hvornår startede den første uddannelse? 2005
Er blevet evalueret ja
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Vidste du, at verdens rigeste familie kunne give hvert menneske på Jorden mindst $10.000?
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Du er på psykoterapeutuddannelser.dk • opdateret: 05. Mar. 2017