Dansk NLP Institut

Hjemmeside DanskNLP.dk (hjemmeside siden 1998) 
Adresse 2100 København Ø og Aarhus
Hvilken slags uddannelse NLP (Neuro Lingvistisk Programmering)
Målgruppe Uddannelsen henvender sig til dem, der ønsker at anvende NLP som terapeutisk værktøj i en professionel relation til klienter og som fagligt har brug for at kunne tilbyde andre muligheder for forandringer.

Uddannelsen henvender sig til dem, der ønsker at anvende NLP som terapeutisk værktøj i en professionel relation til klienter og som fagligt har brug for at kunne tilbyde andre muligheder for forandringer.

Optagelseskriterier Optagelseskrav
Optagelse kræver, at du er fyldt 25 år ved uddannelsens start. Deruover skal du have en social-, sundheds- eller pædagogisk 3-årig videregående uddannelse, med minimum 3 års erfaring. Instituttet kan med udgangspunkt i en konkret vurdering dispensere fra optagelseskravene. Motiveret ansøgning om dispensation vedlægges ansøgning om optagelse på psykoterapeutuddannelsen. I dispensationen vil der blive lagt vægt på, at du f.eks. har
  • en uddannelse på tilsvarende niveau (minimum 3-årig videregående uddannelse)
     
  • gennem erhvervserfaring, hjælpe/støttearbejde eller andre aktiviteter kan dokumentere en væsentlig erfaring i arbejde med andre mennesker.
     
  • personlige egenskaber og kvaliteter, der retter sig mod arbejde med klienter
Introduktionsmøder Se hjemmesiden

Tilmelding 7010 1170 eller nlp@dansknlp.dk

 
Varighed år 4 år  
Dage/moduler pr. år 5 moduler á 5 dage de første 2 år og 6 moduler á 5 dage de 2 sidste år  
Teoretisk fundament NLP's erkendelsesgrundlag er baseret på gestaltpsykologiske teorier, som fokuserer på det hele menneske.

NLP's Metateori bygger på
- Eksistentialisme
- Konstruktionisme
- Strukturalisme
- Kybernetisk systemisk teori

NLP's Klinisk strategi er funderet i fænomenologien og suppleret med aktiv strategisk intervention.

Dansk NLP Institut er den eneste NLP Udbyder, som formidler NLP på baggrund af anerkendt psykologisk teoridannelse.

Læs mere her - klik Viden i top menu

 
Pris pr. år 21-28.000  
Pris kost og logi pr dag ved evt. internat eksternat
Hvor foregår uddannelsen KBH/Århus
min. - max. deltagerantal 25
Underviserne og deres terapeutiske uddannelse 4-6 undervisere. Se mere på hjemmesiden: Menu Dansk NLP Institut -> Undervisere i venstre menu
Hvornår startede den første uddannelse? 1989
Er blevet evalueret ja
Opfylder kriterierne ja