Eksistentiel Krop og Psykoterapi

Hjemmeside GerdaBeck.dk (hjemmeside siden 2002) 
Adresse 2300 Kbh. S.
Uddannelse kropsterapi, gestaltterapi

Den personlige terapeutiske udvikling vægtes meget højt, da forudsætningen for at blive en kvalificeret psykoterapeut er selvindsigt, og at få bearbejdet egne problematikker.

Gennem kendskab til de andre gruppedeltageres arbejde med sig selv, får du en øget forståelse for forskellige menneskers kamp for at takle livets udfordringer, ligesom du får kendskab til og feedback på dit eget samspil med de andre, og derigennem indsigt i, hvordan du fungerer i kontakt med andre mennesker.

Gennem egenterapi i gruppen vil du kunne bearbejde de kontaktformer, der hindrer en god kontakt. En forudsætning for at lave terapi er at kunne være i kontakt med sine klienter og vide, hvordan man kan skabe en god kontakt.

Målgruppe Uddannelsen henvender sig til mennesker, der har et dybfølt behov og er motiveret for personlig udvikling og samtidig ønsker at uddanne sig til psykoterapeut.
Optagelseskriterier At du har et ønske om og er motiveret for at arbejde med din egen personlige udvikling. Det er en fordel, hvis du har gået i psykoterapi, enten individuelt eller i gruppe.
Introduktionsmøder Tilsyneladende ingen introduktionsmøder.
Varighed år 4 år
Dage/moduler/år Den 4-årige psykoterapeutuddannelse indeholder et samlet timeantal på 808 timer fordelt på: ca. 300 timers teori, 150 timers supervision, og 358 timers egenterapi. Heraf foregår de 262 timer i gruppen og de 96 timer udenfor gruppen.

Der etableres læsegruppe udenfor gruppetiden. Disse timer er ikke indeholdt i uddannelsestimetallet.

Teoretisk fundament Eksistentiel Krop- og psykoterapi er en sammensmeltning af kropterapi, gestaltterapi og psykodynamisk forståelse

Getaltterapi
Det overordnede menneskesyn bygger på eksistentialismen, der tager udgangspunkt i, at det enkelte menneske er ansvarligt for sit eget liv, og dermed aktivt er i stand til at skabe indholdet i sit liv, i forhold til, hvad der føles givende og selvrealiserende, i stedet for at gøre sig til offer for omstændighederne. Ligesom vi har et medansvar for, hvordan vi behandler de mennesker, vi er i kontakt med. Endvidere bygger det på at lære at være i nuet i stedet for i fortiden eller fremtiden.

Kropterapi
Kropterapi bygger på sammenhængen mellem krop og psyke. Ved hjælp af kropsterapeutiske metoder kan den enkeltes resourcer understøttes og styrkes, ligesom gamle blokeringer kan smeltes og bearbejdes.

Psykodynamisk forståelse
Der lægges vægt på det enkelte menneske ego-tilstand i forhold til at vælge de metoder indenfor gestalt og kropterapien, der passer bedst til den enkelte, og som er med til at skabe positiv udvikling.

Pris/år 13-16.000  
Pris kost og logi pr dag ved internat eksternat
HVOR København
min. - max. deltagere gennemsnit 8
Underviserne og deres uddannelse Gerda Beck, uddannet hos D.I.G. + 5 år efteruddann. hos D.I.G. og hos Malcolm Brown
1. uddannelse 1993
Er blevet evalueret nej
Basislitteratur (5-10 titler) Obligatorisk pensum
 • Hanne Hostrup: Gestaltterapi
 • Hanne Hostrup: Kærestebilleder
 • Alexander Lowen: Bioenergetik
 • Alexander Lowen og Leslie Lowen: Bioenergetiske Kropsøvelser
 • Lars J. Sørensen: Særpræg, Særhed, Sygdom
 • Johan Cullberg: Dynamisk Psykiatri

Anbefalelsesværdig litteratur

 • Jung
 • Glen o. Gabbard og Sallye M. Wilkinson: Borderline behandlig og modoverføring
 • Alice Miller: Det sårede barn
 • Malcolm Brown: The healing touch
 • Ludvig Igra: Objektrelationer og psykoterapi
 

Du er på psykoterapeutuddannelser.dk