Essens

Hjemmeside Essens-Kurser.dk siden 1998*
Adresse 8600 Silkeborg
Uddannelse kropsterapi, gestaltterapi, kognitiv, psykodynamisk
Målgruppe Mennesker, der:
 • ønsker at arbejde terapeutisk – såvel psykodynamisk som kognitivt
 • ønsker at arbejde med behandling / rådgivning
 • ønsker at opkvalificere den faglige kompetence i deres nuværende arbejde
 • ønsker personlig udvikling og vækst

Uddannelsen er relevant for mennesker, der arbejder med andre mennesker.

Optagelseskriterier

Optagelseskrav
Ansøgere skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som fx lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, pædagog, psykolog, læge.

eller

Ansøgere med videregående uddannelse uden psykologisk / pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter kan optages efter en konkret vurdering. Denne vurdering foretages ved personligt samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges. Herudfra vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren.

eller

Ansøgere tilhørende faggrupper fra andre uddannelsessteder end de højere læreranstalter. Optagelse kan ske, såfremt ansøgers uddannelse suppleres med kurser fra en højere læreranstalt eller videregående uddannelse, fx de sociale højskoler, seminarier, det åbne universitet.

Kurserne skal være indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision, coaching eller lignende. Endvidere vil vi invitere til en personlig samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges. Herudfra vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren.

 • Alle ansøgere skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde. Der kan gives merit for anden relevant erhvervserfaring (fx socialt arbejde, undervisning, pædagogisk arbejde, personaleudvikling)
   
 • Alle ansøgere skal inden uddannelsesstart have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og metoder. Dette kan evt. opnås ved at ansøgeren studerer relevant litteratur og får godkendt skriftlig besvarelse af dertil hørende studiespørgsmål udarbejdet af Essens

Som studerende ved Essens skal du kunne dokumentere, at du opfylder ovenstående optagelseskriterier.

Dispensation for ovenstående kriterier gives altid ud fra en konkret vurdering baseret på en personlig samtale. Ved dispensation lægges vægt på

 • Livserfaring, modenhed, selvindsigt og refleksionsevne
 • Relevant erhvervserfaring (fx ledelse, HR, konsulentvirksomhed, alternativ behandler)
 • At ansøger har en grunduddannelse og et vist kendskab til psykologiske og terapeutiske teorier
Introduktionsmøder tilsyneladende ikke
Varighed år 4 år
Dage/moduler/år 8 x 4 dage
Teoretisk fundament  
Pris/år Grundforløb ½ år: 8.500
Grundlæg. færdigheder 2½ år: 27.000
Overbygning 1½ år: 20.000
-------------------------------
I alt: 55.500
Pris kost og logi pr dag ved internat 200-750
HVOR Ry, Midtjylland
min. - max. deltagere 24
Underviserne og deres uddannelse 5 autoriserede psykologer i krop- og gestalt, familie- og gruppeterapi
1. uddannelse 1994
Er blevet evalueret ja
Opfylder kriterierne ja
 

Du er på psykoterapeutuddannelser.dk