Evaluering af nogle uddannelser

(aug. 2008)

I de senere år er der foregået en evaluering (vurdering), og her kommer lidt om baggrunden:

Faggrupperne Psykolog og Psykiater er alment kendte begreber i befolkningen. Det er psykoterapi og psykoterapeut derimod ikke, og uddannelse til psykoterapi er opstået i privat regi. Derfor har psykoterapeuter i mange år ønsket en vis form for "anerkendelse" som faggruppe, og gerne fra offentlige myndigheder.

Offentligheden hører desværre oftest om psykoterapeuter, når visse medier bringer negative historier, hvilket ikke bidrager til en øget accept af begrebet psykoterapi i befolkningen. Det største problem er stadigvæk, at enhver kan kalde sig psykoterapeut. Fru Jensen har overhovedet ingen sikkerhed for kvalitet, hvis hun går til en psykoterapeut efter at have set en annonce i avisen eller på nettet.

Uddannede psykoterapeuter med en vis teoretisk/praktisk grunduddannelse samt efterfølgende psykoterapeutisk efteruddannelse slog sig 1993 sammen i  PsykoterapeutForeningen for at "sikre brugerne mulighed for at finde en veluddannet psykoterapeut samt at få gennemført en officiel godkendelsesordning af psykoterapeuter." (citat fra foreningens hjemmeside)

En gruppe mennesker fra forsk. ministerier og foreninger mødtes og det endte med, at der i Juli 2004 bliver formuleret nogle "Kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut" fra Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Når du støder på ordet kvalitetskriterier (evt. fra Socialministeriet) på de forsk. hjemmesider, så refereres til disse. Hvad der skete mellem 2004 og 2008 ved jeg ikke, men Psykoterapeut Foreningen og SPUD valgte konsulentfirmaet Reflektor til at forestå en evaluering af de private psykoterapeutuddannelser, som selv ønskede det.

Resultatet af denne evaluering af de ca. 21 uddannelsessteder blev offentliggjort primo nov. 2008, og kan ses her.

VIGTIGT
Det er vigtigt at understrege, at evalueringen ikke er en "statslig godkendelse" eller "blåt stempel", men kun en vurdering i forhold til nogle kvalitetskriterier. At bruge ordet "godkendelse" eller "godkendt" i denne forbindelse er misvisende.

Læs mere hos Reflektor.nu

 

Du er på psykoterapeutuddannelser.dk