Kempler Instituttet

Hjemmeside kempler.dk (hjemmeside siden 1998) 
AdresseOdense
Uddannelse familierådgiver / familieterapeut
Målgruppe Lærere, pædagoger, psykologer, HR-folk, socialrådgivere
Optagelseskriterier Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen til familieterapeut kræves flg.:

Kvote 1:
Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx. psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog.

Kvote 2a:
Ansøgere med en videregående uddannelse, der ikke er relevant og ikke af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Optagelsen baseres på en personlig samtale, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til kravene.

Kvote 2b:
Ansøgere tilhørende andre faggrupper end dem, der er uddannet ved de højere læreranstalter. Optagelse kan ske såfremt ansøgers uddannelse suppleres med kurser fra en højere læreranstalt eller videregående uddannelser (fx. det åbne universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole og lignende) inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision. Optagelsen baseres tillige på en personlig samtale, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf.

Der optages maksimalt 15 % ansøgere fra kvote 2a og 2b på hvert hold. Ansøgeren skal som minimum have 3 års praktisk erfaring med udøvelse af egen uddannelse.

Ansøgere forventes at have et arbejde, hvor de i uddannelsesperioden møder familier professionelt. Ansøgere må gøre rede for dette i ansøgningen. Kontakt studievejledningen ved tvivl.

Introduktionsmøder se kempler.dk  
Varighed år 4 år  
Dage/moduler/år 9 x 3 dage  
Teoretisk fundament Oplevelsesorienteret familieterapi med rødder i den humanistisk-eksistentialistiske teoridannelse.

Historisk er de vigtigste eksponenter for den oplevelsesorienterede terapiform Carl Rogers' såkaldt klientcentrerede terapi og Fritz Perls' gestaltterapi. Begge opstod i 1950'erne i USA.

 
Pris/år 35.000  
Pris kost og logi pr dag ved internat 10.000 pr år
HVOR Som eksternat på Vartov, Farvergade 27 D, 2., 1463 København K.

Som internat på Odder Kursuscenter, Tornøegade 32, 8300 Odder.
min. - max. deltagere Max. 19 på et hold. Minimum: beror på et skøn.
Underviserne og deres uddannelse Underviserne har mindst en psykoterapeut-uddannelse af 4 års varighed og minimum 4 års praktisk erfaring inden for det terapiområde, der undervises i. De supplerende undervisere har en relevant lang videregående uddannelse.
1. uddannelse 1979
Er blevet evalueret Ja
Opfylder kriterierne Ja
   

Du er på psykoterapeutuddannelser.dk