Københavns Gestalt Institut

Hjemmeside KGICPH.dk siden 2007 
AdresseKøbenhavn
Uddannelse Gestalt
Målgruppe Personer med interesse for og indsigt i gestalt- eller anden psykoterapi, der gerne vil uddanne sig som gestaltterapeut, eller som vil udvikle sig personligt og erhverve gestaltterapeutiske kompetencer, der kan anvendes i arbejds- og privatliv.
Optagelseskriterier Adgangskrav
Ansøgere til terapeutuddannelsen skal have en lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Eksempelvis psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog.

Andre med uddannelser på tilsvarende niveau kan dog optages efter en konkret personlig vurdering. Herudover skal ansøgeren have praktisk anvendelse af deres uddannelse i minimum tre år, eller anden relevant erhvervserfaring.

Ansøgerne skal kunne dokumentere, at de har en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Dokumentation kan ske ved beskrivelse af ansøgernes erhvervsarbejde, frivilligt arbejde, ved kursusbeviser for gennemførelse af relevante kurser mv.

Alle ansøgere skal inden uddannelsens start have en vis viden inden for udviklingspsykologi og gestaltterapeutisk teori og metode.

Klinisk praktik For studerende der ikke gennem deres uddannelse eller arbejdsliv har stiftet bekendskab med psykiatri, kræves en måneds praktik på en psykiatrisk institution eller behandlingssted. Praktikken skal gennemføres i løbet af uddannelsens første to år.

Dispensation Der kan gives dispensation til ansøgere med videregående uddannelse, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, eller til ansøgere tilhørende andre faggrupper end de, der er uddannet ved de højere læreranstalter.

Optagelse kan her ske såfremt ansøgers uddannelse er suppleret med kurser fra en højere læreranstalt (fx det åbne universitet) inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi eller supervision.

Optagelsen baseres her tillige på en personlig samtale, hvor alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til kravene på uddannelsen.

Introduktionsmøder

Gratis 2-dages intro-kurser, Nørre Voldgade 21, 5. sal, 1358 København K

 
Varighed år 4 år (2-årig grunduddannelse og 2-årig efteruddanelse)  
Dage/moduler/år blanding internat/eksternat, 200 timer + terapi og supervision  
Teoretisk fundament gestalt  
Pris/år Aktuel pris på KGI's hjemmeside  
Pris kost og logi pr dag ved internat Aktuel pris på KGI's hjemmeside
HVOR KGI og Liseleje Kursuscenter
min. - max. deltagere 16
Underviserne og deres uddannelse Aase Mikkelsen, Bjarne Busk, Hanne Hostrup, Jesper Peter Rasmussen, Judith Beerman Zeligson, Jørgen Groth, Karenn Nielsen, Lars Sørensen, Marianne Horst, Meriam Al-Erhayem, Nils Bekkevold, Pernille Elvirose, Ruth Skovgaard, Charlotte Jönsson, Morten Bang.
1. uddannelse 2007
Er blevet evalueret ja
Opfylder kriterierne ja
Basislitteratur
 • Hanne Hostrup: Gestaltterapi
 • Hanne Hostrup: Tæft, trit og retning
 • Hanne Hostrup: Supervision
 • Jørgen Groth: Drømmearbejde
 • Perls, Hefferline & Goodman: Grundbog i gestaltterapi
 • Perls: Gestaltterapiens metode
 • Malcolm Parlett: Reflections on Field Theory
 • Susan Hart: Betydning af samhørighed
 • Daniel N. Stern: Barnets interpersonelle univers.
 • Sørensen, Lars (2005) Smertegrænsen.
 • Sørensen, Lars (1996) Særpræg-Særhed-Sygdom. København. Hans Reizels Forlag
 

Du er på psykoterapeutuddannelser.dk