Diverse og beslægtede hjemmesider

 

Psykiatrifonden skriver:

Flere end 500.000 danskere er ramt af psykisk sygdom, men mange mennesker søger ikke professionel behandling.

PsykiatriFondens formål er at forbedre forholdene for mennesker med psykiske sygdomme og problemer ved at:
  • udbrede kendskabet til psykiske sygdommes årsager, forebyggelse og behandling.
  • skabe en positiv holdning til mennesker med psykisk sygdom. 

Psykisk sygdom i Danmark:

  • Mindst 250.000 mennesker har til enhver tid en depression.
  • Mindst 250.000 mennesker har angst.
  • Mindst 200.000 mennesker har et misbrug.
  • Cirka 40.000 mennesker har svære psykoser.
  • Cirka 50.000 mennesker er demente.
  • Cirka 900 mennesker begår hvert år selvmord – over halvdelen bliver begået af mennesker, der har haft en depression.
Mange mennesker har flere af de nævnte sygdomme på samme tid.

Hver anden dansk familie kommer på et tidspunkt i kontakt med behandlingssystemet.

De samlede direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med psykiske sygdomme er i Danmark beregnet til ca. 30 milliarder kroner. Det er langt mere end nogen anden sygdom.


spiseforstyrrelser.dk - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

selvskade.dk Hver 6. teenagepige har skadet sig selv.

forstyrret.dk - Patientforening for personer med personlighedsforstyrrelser, pårørende, professionelle og alle der ønsker at støtte

sindsro.dk Behandlingen "Sindsro" er skabt efter 18 års erfaringer med at hjælpe mennesker til selv at skabe balance i deres sind og krop.

Præst og Psykoterapi er en forening for præster og teologer, der ved siden af den teologiske grunduddannelse har eller er i gang med en psykoterapeutisk uddannelse.

Landsforeningen for udbrændte 

Dansk Psykolog Forening

EAP - European Association for Psychotherapy

 
 

Du er på psykoterapeutuddannelser.dk