Psykoterapeutisk Institut Århus & KBH

Hjemmeside piaa.dk siden 2002  
Adresse Søndergade 64, 2 th., 8000 Århus C, 7021 3140
Uddannelse Relationsorienteret. Vores personligheds- og udviklings-psykologiske optik er psykodynamisk, vores værdigrundlag humanistisk eksistentielt og vores terapeutiske tilgang oplevelsesorienteret og gestaltterapeutisk - med vægt på psykologi og psykoterapi i en familieterapeutisk ramme.
Målgruppe Fagpersoner, der arbejder med behandling, rådgivning, ledelse eller undervisning
Optagelseskriterier Minimum 25 år gammel samt 3-årig mellemlang eller 5-årig videregående uddannelse
Introduktionsmøder Møder hver måned - se piaa.dk for datoer
Varighed år 4 år
Dage/moduler/år 28 dage, fordelt på 2 semestre a 5 weekender og 4 fredage
Teoretisk fundament Vores personligheds- og udviklings psykologiske optik er objektrelation/psykodynamisk, vores værdigrundlag humanistisk eksistentielt og vores terapeutiske tilgang oplevelsesorienteret og gestaltterapeutisk.
Pris pr. år 52.000 inkl. eksamen
Pris kost og logi pr dag ved internat Logi er inklusiv. Forplejning har kursisterne selv ansvar for. De bruger cirka 50-75 kr. pr. døgn  
HVOR Aarhus og KBH. Der indlægges cirka 4 internater a 3 dage på Sjørupgaard på Djursland
min. - max. deltagere 12-18
Underviserne og deres uddannelse Claire Neger, Kim Nygaard, Niels Møller, Birgitte Randrup Krog, Hanne Thomsen og Mette Nielsen, se hjemmesiden med meget udførlige CV'er
Hvornår startede den første uddannelse? 1982
Er blevet evalueret Ja
Opfylder kriterierne ja
 

Du er på psykoterapeutuddannelser.dk