Psykoterapeutisk Institut København

Hjemmeside psykinst.dk (hjemmeside siden 1999)  
Adresse Jorcks Passage opg. B, 3. sal, 1162 København K.
3314 0809
Uddannelse oplevelsesorienteret psykoterapi, baseret på eksistentiel og følelsesfokuseret psykoterapi
Målgruppe Uddannelserne har sit udspring i en erkendelse af, at mange af de erhvervsgrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker – i form af pleje, behandling, service, undervisning og ledelse – i deres uddannelsesforløb ofte ikke har erhvervet tilstrækkelig indsigt i relationens og dialogens betydning for kvaliteten af deres arbejde.

Sigtet med uddannelserne er derfor at bidrage til at personale og ledere i relationsorienterede jobs bliver bedre til at møde deres klienter, patienter, studerende eller ansatte og kolleger ud fra disses individuelle oplevelser af sig selv og af deres tilværelse.  

Optagelseskriterier

På Psykoterapeutisk Institut tilbyder vi en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse med to spor.

De væsentligste forskelle imellem de to spor er

  • Kriterierne for optagelse  
  • Kravet om at gå til eksamen løbende gennem uddannelsesforløbet.

Læs mere på hjemmesiden.

Introduktionsmøder Hver måned, kig hjemmesiden under "Kalender"
Varighed år 4 år i alt, 2 år for basisuddannelse med 2 års overbygning.
Dage/moduler/år  
Teoretisk fundament Psykoterapeutisk Institut arbejder ud fra det humanistiske, eksistentielle menneskesyn og den fænomenologiske metode. Hovedsynspunkterne i det humanistiske og eksistentielle menneskesyn er:
  • at mennesket er unikt og har en iboende stræben imod udvikling
  • at det enkelte individ kun kan mødes og forstås ud fra individets egen oplevelse af sig selv og sin individuelle tilværelse
  • at vi, som mennesker, hver især er ansvarlige for vore handlinger, vore valg og fravalg
  • at det er afgørende for livskvaliteten at kunne være tilstede i det givne her-og-nu
 
Pris 78.575 kr for 2 års basisuddannelse incl. (for de 2 år): 3 internatophold med kost og logi, 60 undervisningsdage, 17 proces- eller studiegruppedage, eksamensafgifter, studievejledning, adgang til intranet, kompendium og grundbog, trådløst internet, grupperum, studieaktiviteter og - fester m.m.
Pris kost og logi pr dag ved internat inkluderet i prisen
HVOR København
min. - max. deltagere 14-18
Underviserne og deres uddannelse ca. 25 undervisere tilknyttet instituttet, hvor der 2009 er ca. 300 studerende. Se hjemmesiden
Hvornår startede den første uddannelse? 1982
Er blevet evalueret Ja
Opfylder kriterierne ja
Medlemsskaber Har længe været medlem af SPUD (Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark).

Desuden medlem af EAP (European Association for Psychotherapy) og WAPCEPC (World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling) samt Dansk Psykologforening.

Basislitteratur Ernesto Spinelli: Eksistentiel Psykoterapi i Praksis.
Bent Falk: At være – der hvor du er.
Bo Jacobsen: Livets Dilemmaer.
Eget kompendium som udleveres gratis til studerende.
 

Du er på psykoterapeutuddannelser.dk