Psykoterapeutisk Uddannelsescenter

Hjemmeside puc-kbh.dk siden 2010
Adresse og telefon

Frederiksberg, KBH

Uddannelse Integrativ psykoterapi. Solidt funderet i en teoretisk begrebsramme
af neuroaffektiv udviklingsteori med et holistisk menneskesyn og
rødder i flere humanistisk orienterede psykoterapitraditioner.
Det er et deltidsstudie, hvor undervisningen er tilrettelagt udenfor
almindelig arbejdstid.
Målgruppe Uddannelsen er målrettet til mennesker der ønsker at skabe et solidt
holistisk og livgivende fundament for sig selv og andre. De
færdiguddannede terapeuter arbejder indenfor et bredt spektrum af
offentlige institutioner og det private erhvervsliv.

Mange vælger primært at tage uddannelsen for at få nye faglige
kompetencer, andre for at realisere drømmen om egen praksis som
psykoterapeut og endelig en del med personlig udvikling som centralt
fokus.

I primærsektoren oplever mange på såvel ledelses- som basisniveau at
møde mennesker i krise. Det er en stadigt mere kompleks virkelighed,
der skal håndteres. Ikke mindst kan mennesker, der arbejder med
sårbare og udsatte, opleve at mangle værkstøjer, både til at støtte de
mennesker de arbejder med og til selv at håndtere det stress, der
opleves i en stadigt mere presset hverdag.

Uddannelsen indeholder derfor også introduktion til særlig
sensitivitet, psykisk sårbarhed, kriseteori og psykiatriske diagnoser.

Optagelseskriterier se puc-kbh.dk
Introduktionsmøder se puc-kbh.dk
Varighed år 4
Dage/moduler/år Varighed år 4 Dage/moduler pr. år - Undervisning ca. 30 aftenmøder á 4
timer og 12 hele dage á 8 timer. Dertil studiegrupper.
Teoretisk fundament Relationsorienteret herunder neuroaffektiv udviklingsteori og psykotraumatologi.

Vi er inspireret af bl.a. John Bowlby, Daniel Stern, C.G.Jung, Peter
Levine, A. Shore, P. Fonagy, Susan Hart.

Den integrative psykoterapi integrerer flere forskellige terapiformer,
alle funderet på et humanistisk, psykodynamisk, sekundært
oplevelsesorienteret, kognitivt eller systemisk grundlag.
Der arbejdes ud fra forståelsen for den tredelte hjerne og
nervesystemet med relation og neuroaffektiv afstemning.

Da der lægges stor vægt på at understøtte og genopdage personlige
ressourcer undervises bl.a. i

  • Jungs analytiske psykologi og afledte terapiformer som f.eks. kunstterapi
  • Kropsterapi med afsæt i Alexander Lowen og Bodynamic´s
    kropsdynamiske udviklingsteori.
Pris pr. år 32.000 årligt i 4 år

Desuden skal den studerende betale for egen individuel terapi ca. 2 gange månedligt 10 måneder pr. år hos en psykoterapeut godkendt af PUC.

Desuden skal den studerende betale for 1 årligt weekendseminar, censorgebyr ved eksamen, egen individuel terapi og bøger

Pris kost og logi pr dag ved internat 1.800  een gang årligt
HVOR København
min. - max. deltagere 8-14
Underviserne og deres uddannelse Karen Bro, Psykoterapeut MPF og PUC, efteruddannet som Biologisk Traumeterapeut og supervision - Danmarks Designskole. Scenograf.

Penelope Vinding, Psykoterapeut MPF og PUC, efteruddannet som
Biologisk Traumeterapeut - mag. art

Karin Quist, Psykoterapeut MPF og PUC, efteruddannet som Biologisk
Traumeterapeut - cand. mag i dansk

Steen Bjørnlund, Psykoterapeut PUC, MBTI og FIRO-B-konsulent - ingeniør

Johannes G. Hansen, Psykoterapeut PUC og afspændingterapeut DAP, Bioenergetik

Heidi Frier, Kybernetisk psykoterapeut, Drømme og fordybelse

Stine Holtan, Kunstterapeut

Ulla Rung Weeke, aut. Cand. Psych., krise - og kropsterapeut,
specialist i Psykotraumetologi

Athina Delskov Psykolog, HD(O), Krop-/gestaltterapeut, efteruddannet
som Biologisk Traumeterapeut, NLP Practitioner

Hvornår startede den første uddannelse? 1990
Er blevet evalueret ja
Opfylder kriterierne ja
 

Du er på psykoterapeutuddannelser.dk