Psykoterapiens historie

Jeg har ikke været i miljøet 1982-2008, så tag det følgende som mit indtryk.

Så vidt jeg ved, skete der noget ca. 1980. Læger var blevet videreuddannet til psykiatere, og forsøgte at hjælpe mennesker med psykiske lidelser med medicin og måske anden form for behandling - samtaleterapi. I 1970'erne var der opstået nye teorier og behandlingsformer inden for den alternative psykiatri, og i forbindelse med ungdomsoprøret opstod nye eksperimenterende terapiformer. Jeg var med dengang, og den historie lader vi ligge her.

Det vigtige er, at der siden dengang har været mennesker, der turde åbne op for følelserne i langt større grad end psykiatere og psykologer. Man kan sige, at der nu findes tre fagfolk, der lægger vægten forskellige steder.

Ovenstående er en forenkelt model, men blot for at anskueliggøre forskelle. Det svarer til krop, sind og ånd. Man kan sige, at jo tættere du bevæger dig på en psykoterapeut, jo tættere vil du bevæge dig på din psyke, din sjæl og ånd. 

Det bliver mere og mere moderne at bruge udtryk som holistisk (helhed), hvor behandlingen betragter mennesket som et hele, som krop, sind OG ånd (sjæl).

mvh Michael Maardt


Du er på psykoterapeutuddannelser.dk