Sensetik

Hjemmeside sensetik.dk (hjemmeside siden 2000)  
Adresse København
Uddannelse Bioeksistentiel Psykoterapi - eksistentielt og kropsligt grundlag. Sensetikterapi er en terapiform, der er skabt ud af en årelang, dybtgående praktisk forskning i, hvad der faktisk virker, når mennesker får det bedre af at være sammen med en psykoterapeut eller anden psykologisk hjælpeperson.

Sensetik er et forum for psykologer og psykoterapeuter, der arbejder med psykoterapi ud fra en kropslig og eksistentiel ramme. Vi kalder det Bioeksistentiel Psykoterapi.

Målgruppe Deltagelsen i uddannelsen kan ske på baggrund af forskellige personlige mål, og fører ikke nødvendigvis frem til en certifikation som Bioeksistentiel psykoterapeut.

Mere information om træningsgruppen findes på siderne om grundprincipperne for træningen og om psykoterapeut uddannelsens indhold og struktur

Optagelseskriterier Der er ingen formelle adgangsbetingelser, men der er nogle reelle forudsætninger for at få et tilfredsstillende udbytte af og liv på uddannelsen:

Du skal være engageret i og dybt motiveret for at arbejde med dig selv med alt hvad dette kræver af følelsesmæssig investering, personligt mod og prioritering af tid, opmærksomhed og penge.

Du skal ha lyst til at åbne dig og dele sit personlige udviklingsarbejde med andre mennesker og helhjertet tage del i et terapeutisk fællesskab med en gruppe mennesker i fire år i træk.

Det er ingen betingelse for at kunne optages på uddannelsen, at man har som sit mål eller ønske at blive udøvende professionel psykoterapeut. Målet for at søge optagelse kan lige så vel være forandringer og forbedringer i ens private liv og ens faglige liv indenfor andre erhverv end psykoterapi.

Se sensetik.dk for yderligere information.

Introduktionsmøder  
Varighed år 4
Dage/moduler/år 8 moduler a 3-5 dage
Teoretisk fundament
 1. Uddannelsens omdrejningspunkt er udviklingen af den personlige terapeutkompetence, der vedrører evnen til nærvær og autenticitet i kontakten med klienten. Denne personlige relationskompetence ses som forudsætningen for den praktiske værdi af den teoretiske og tekniske kompetence, som trænes.
  Da læringen af denne kernekompetence har centrum i en personlig udviklingsproces har egenterapi en central betydning på uddannelsen.
   
 2. Et fundament i uddannelsen er træning i at inddrage kroppen og den kropslige dimension i samspillet mellem terapeut og klient. Dette gælder både træning i opmærksomhed over for alle slags kropslige signaler og aktiv intervention f.eks. gennem arbejde med åndedræt, kropsligt nærvær, jordforbindelse og følelsesudtryk.
   
 3. Det stadige terapeutiske arbejde med gruppens liv og dynamik har en høj prioritering på uddannelsen. For at skabe og kontinuert sikre det klima, som det er trygt at åbne og udvikle sig og lære i, må angst, konflikter og mistillid, der opstår i gruppen, bearbejdes når som helst, der er behov for det. Gruppeprocesarbejdet er samtidig en kilde til afgørende læring om samarbejde og konfliktløsning.
   
 4. Undervisningen former sig som en konsekvent integration af teori og praksis.Teorien knyttes til de terapier, gruppeprocesarbejdet og de andre processer, der finder sted i gruppen. Det er vores erfaring, at dette princip, hvor den teoretiske refleksion forholder sig til konkrete fælles erfaringer, betyder en optimering af sammenhængen mellem teoretisk forståelse og praktisk handlefærdighed.
 
Pris/år 49.200 kr. Kost og logi inkluderet.
Pris kost og logi pr dag ved internat  
HVOR Sydfyn
min. - max. deltagere 16-18
Underviserne og deres uddannelse Psykoterapeut uddannelsen ledes af psykolog mag. art. Olav Storm Jensen og cand. psych. Susanne Millan Hansen.
1. uddannelse 1988
Er blevet evalueret Nej
Opfylder kriterierne Nogle, men ikke alle
Basislitteratur Se sensetik.dk
 

Du er på psykoterapeutuddannelser.dk