Tobias Skolen

Hjemmeside TobiasSkolen.dk (hjemmeside siden 2008)  
Adresse 8370 Hadsten og 4070 Kirke Hyllinge
Uddannelse Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapi
Målgruppe For dig der ønsker at kunne arbejde med alle lag af mennesket og med relationen mellem terapeut og klient som udgangspunkt. Du trænes i en stærk vifte af terapeutiske tilgange for både krop, energisystem, psyke og sjæl samt i at forstå samt kunne navigere i det relationelle felt i terapien.
Tobias-Skolens mission er at udklække terapeuter, der har opnået et sundt fundament i egen krop, sjæl & psyke samt en solid faglighed og som vægter etik i deres arbejde.
Uddannelsen kræver derfor lyst og parathed til at gennemgå en personlig og sjælsbaseret udvikling.
Optagelseskriterier Se hjemmesiden. Der vil som regel kunne gives dispensation for manglende sundhedsfaglig grunduddannelse, hvis ansøgeren vurderes at være livsklog og menneskeligt parat til uddannelsen og til at arbejde terapeutisk med andre mennesker.
Introduktionsmøder se TobiasSkolen.dk
Varighed år 4
Dage/moduler/år 7 x 4 dage
Teoretisk fundament Teorien bag spirituel integrativ krops- & psykoterapi har rod i en dyb forståelse af samspillet mellem krop, sind og ånd. Terapiformen bygger på et spirituelt livssyn og bruger en bred vifte af psykoterapeutiske redskaber, der spænder fra samtalen til arbejde med delpersonligheder, drømme, tegneterapi, åndedrætsterapi og kreative processer der opstår i rummet mellem terapeut og klient.

I dette arbejde integreres kropsterapien (massage & zoneterapi) og energiarbejdet samt meditation til en samlet terapiform, der er særdeles rummelig, kraftfuld og effektiv. Den spirituelle livsforståelse betyder blandt andet, at alle de forandringer vi hjælper vore klienter til at skabe, må søges at have rod i klientens dybeste bevidsthed - sjælen og dens vilje. På den måde hjælpes klienten igennem sine psykologiske problematikker og hjem i sjælen, hvorfra livsopgaven kan udføres.

Som spirituelle integrative krops- & psykoterapeuter tager vi udgangspunkt i klientens problematik, og uanset om den har et kropsligt, psykisk eller åndeligt udtryk, har vi mulighed for at møde den på det plan og med de værktøjer, der giver den dybeste forløsning. Samtidig er vores gennemgående fokus rettet mod klientens dybeste essens, sjælskernen, for at hjælpe ham/hende helt derind, hvorfra han eller hun med klarhed og personlig kraft kan navigere på sin livsvej. Se i øvrigt hjemmesiden under "metoder og teori"

Pris/år 24.000  
Pris kost og logi pr dag ved evt. internat inkluderet i ovennævnte pris
Pris for overnatning på alm. moduler 150
HVOR 8250 Egå, ved Århus
min. - max. deltagerantal 8-20
Underviserne og deres uddannelse Se tobias-skolen.dk
Hvornår startede den første uddannelse? sept. 2008
Er blevet evalueret afventer evaluering
Medlemsskaber Terapeutforeningen
Basislitteratur se hjemmesiden
 

Du er på psykoterapeutuddannelser.dk